Plassering av pengene i aksjer, fond og sparekonto

Sparekonto, fond og aksjer

Hovedforskjellen mellom å plassere penger i aksjer, fond eller i en sparekonto, er   først og fremst risikoen du må bære. I økonomiens verden skal du bli «belønnet» med høyere forventet avkastning når du er villig til å bære mer risiko. Det finnes selvfølgelig unntak, blant annet investeringer som tydelig ikke har et normalt forhold mellom risiko og avkastning.

Sparekonto

Penger plassert i en sparekonto er tilnærmet risikofri på grunn av at pengene er forsikret gjennom bankenes sikringsfond (gjelder for alle norske banker). Når du investerer i noe som er risikofritt kan du ikke forvente all verden i avkastning. Det er derfor du ser at renten i sparekontoer ikke er mer enn 2-3 prosent, avhengig av styringsrenten. Det betyr ikke at penger du setter inn i en sparekonto er en dårlig investering, men heller en trygg investering. Ønsker du en høyere avkastning på pengene, kan fond være et godt alternativ.

Fond

I fond må du vanligvis bære langt mer risiko, men her er det store forskjeller avhengig av hvor diversifisert fondet er. Et fond kan bestå av bare aksjer (aksjefond), en kombinasjon av aksjer og renter (kombinasjonsfond). Det er også fond som skal følge en indeks nærmest mulig, f.eks OSEBX (Oslo Børs). Et slikt fond kalles for indeksfond, og har et lavere forvaltningshonorar enn hos aktivt forvaltede fond

Aksjer

Sist ut er aksjer. Også her varierer risikoen mye. Det er mindre risiko om du kjøper aksjer i Statoil, som staten er deleier i, enn hva det vil være å kjøpe aksjer i et nyoppstartet legemiddelselskap. Som nevnt innledningsvis kan og bør du forvente en langt høyere avkastning på aksjene i legemiddelselskapet, enn du kan forvente å få i avkastning på aksjene i Statoil. Du kan i utgangspunktet tape alle pengene hos begge selskapene, men risikoen er langt høyere for at du gjør nettopp det i legemiddelselskapet.

Investeringsplan

Du kan alltid velge å kombinere aksjer, fond og sparekonto etter din livssituasjon. Det er stor forskjell på om tidshorisonten på din investering er på et år, fremfor en langsiktig investering på 20 år.

Avskyr du likevel enhver form for risiko, så er nok sparekonto veien å gå for deg. Indeksfond og aksjer krever nemlig at du tåler å se store svinginger uten at du selger i ren desperasjon. Et alternativ er å begynne sparingen i fond, for så å overføre stadig større andeler over til en sparekonto når investerings-perioden nærmer seg slutten. På den måten unngår du at pengene plassert i fondet er på bunn akkurat det året du har planlagt å gå ut av fondet.