Alt om forbrukslån

Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Det betyr at du behøver å stille hverken

Penger fra et forbrukslån
Fleksibelt: et forbrukslån er et nyttig hjelpemiddel for deg som trenger penger raskt.

bolig eller bil som sikkerhet for lånet. Hva folk tar opp et forbrukslån til varierer. Noen tar det opp som følge av at noe uforutsett har oppstått. Det kan være at stekeovnen ryker bare noen dager før julaften («worst-case scenario»), eller at bilen må gjennomgå en omfattende reparasjon for å fungere slik den skal. Begge disse tilfellene har til felles at det er noe man er nødt for å gjøre noe med i løpet av så kort tid som mulig. Om man da ikke har opparbeidet seg en buffer, eller at bufferen rett og slett ikke er nok, er forbrukslån utveien.

Andre tar opp forbrukslån for å refinansiere annen gjeld. Det vil typisk dreie seg om refinansiering av kredittkortgjeld. Renten i kredittkort er såpass høy (utover rentefri periode) at det ofte vil lønne seg økonomisk å flytte lånet.

Derfor er renten høyere enn hva du finner i et boliglån

Det blir feil å sammenligne boliglån med et forbrukslån. Det er to helt forskjellige lån. Når banken låner ut penger til kunder i form av et boliglån, så krever de samme beløp som pant i boligen. Her er kun banken fornøyd når de står først på prioriteringslisten. Det betyr at banken bærer minimalt med risiko på boliglån. Klarer du ikke å betjene lånet, kan banken kreve at pengene blir betalt tilbake, selv om de så må få kreve at boligen blir tvangssolgt.

Når banken låner ut penger i form av et forbrukslån, er sikkerheten for banken borte. De må bedømme deg ut ifra betalingshistorikk og betalingsevne. Dersom du misligholder forbrukslånet, vil ikke banken like enkelt kunne få tilbake pengene sine. Ofte er det også mange andre kreditorer som skal ha sitt. Det er heller ikke sikkert at lånetaker har noen eiendeler overhode. Det blir i så fall registrert som forventet tap i regnskapene til banken.

Siden banken må bære en betydelig høyere risiko, er det naturlig at lånerenten settes deretter. Noe annet ville vært rart og dårlig «business».

Forbrukslån med lavest mulig rente

Selv om renten i et forbrukslån er høyere enn lån med sikkerhet, er det fortsatt store forskjeller i lånerenten mellom de ulike aktørene. Løsningen på å oppnå en lav rente på lånet, er å sammenligne tilbudene du mottar. Her kan du finne forbrukslån uten sikkerhet. Det viktigste er at du sammenligner forbrukslån fra minst 3 banker. Da unngår du å betale for mye i rentekostnader enn det du egentlig hadde behøvd.

Råd og tips til deg som skal ta opp et forbrukslån

  • Ta aldri opp et forbrukslån som du vet ikke vil klare å betjene. Du vet (forhåpentligvis) mer om din egen økonomi, enn hva banken gjør.
  • Skal du ta opp lånet for å refinansiere annen gjeld, er det viktig at lånebeløpet matcher eksakt lånet som skal refinansieres. Ikke en krone over!
  • Du kan alltid velge å nedbetale ekstra på lånet, selv om du har en nedbetalingsplan å gå etter. Det kan du spare mye på.
  • Spar ikke penger i en vanlig sparekonto når du har et forbrukslån. Husk at renten er høyere på lånet enn hva du får i avkastning på sparepengene.